Rok dokončení: 2019 | Doba výstavby: 01/2018 – 12/2018 | Lokalita: Liberec | Stavbyvedoucí: Jiří Šnajdr, Jindřich Boháček

Jedná se o stavební práce na již dokončené stavbě – nástavba stávajícího objektu, která bude sloužit k výuce. Nástavbou se zvýší kapacita školy.  Jedná se o stavbu trvalou, bezbariérovou, zajištěnou vertikální komunikací prostřednictvím evakuačního výtahu.  Objekt se nachází v památkové zóně.

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: PPS Kania, s.r.o.