Rok dokončení: 2016 | Doba výstavby: 11 měsíců | Lokalita: Jablonec nad Nisou | Stavbyvedoucí: Milan Jindra

Dostavba zázemí ubytovny biatlonu v Jablonci nad Nisou

Přístavba k objektu ubytovny oddělení biatlonu – centrum sportu Ministerstva vnitra ČR.

Předmětem plnění bylo provedení třípodlažní přístavby k objektu stávající ubytovny s šesti pokoji s hygienickým zařízením, kancelářemi, společenskými místnostmi, halou pro trenažér a provozním zázemím (garáže, sklad, technické místnosti, komunikace) a s kopletním technickým zařízením budovy. Stavba je unikátní využitím technologie přípravy hypoxického vzduchu přivedeného do pokojů a prostoru trenažéru; technologické zařízení (svého druhu první v ČR) bylo instalováno ve spolupráci se zahraničním dodavatelem – firmou HYPOXICO Europe GmbH.