Rok dokončení: 2015 | Doba výstavby: 6 měsíců | Lokalita: Liberec, Harcov | Stavbyvedoucí: Ing. Martin Holemý

Snížení energetické náročnosti objektu F TUL

Předmětem plnění bylo dodatečné zateplení obvodového pláště objektu F studentských kolejí v Liberci – Harcově.

Rekonstrukce zahrnovala výměnu stávajících vnějších výplní (oken, dveří, výkladců) za nové; výměnu meziokenních izolačních vložek; zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s izolantem MW; rekonstrukci a zateplení střechy objektu v několika výškových úrovních; zámečnické konstrukce; úpravu technického zařízení budovy; navazující úpravy uvnitř objektu a související venkovní úpravy.