Rok dokončení: 2016 | Doba výstavby: 18 měsíců | Lokalita: Praha 4, Háje, Kupeckého 842/4 a 843/6 | Stavbyvedoucí: Jiří Šnajdr

Ubytovna Kupa

Předmětem plnění bylo dodatečné zateplení obvodového pláště dvou výškových objektů (BI a BII spojených krčkem) ubytovny Kupa v Praze 4. Práce zahrnovaly výměnu části stávajících vnějších výplní za nové; výměnu stávajícího lehkého obvodového pláště za nový; opravu části fasády a její zateplení kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s izolantem EPS/MW, včetně rekonstrukce hromosvodu; rekonstrukci a zateplení střech na části obou objektů; zámečnické a speciální konstrukce; venkovní úpravy včetně úprav parteru a úpravy uvnitř objektu.