Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Rok dokončení: 2018

Doba výstavby: 02/2018 – 11/2018

Lokalita: Liberec

Stavbyvedoucí: Robin Souček

Jedná se o novostavbu v uzavřeném areálu školy na plochách, na kterých škola dlouhodobě plánovala rozvoj svých aktivit. Cílem projektu je výstavba odborných dílen se zázemím a odstavná plocha pro zemědělskou techniku a ostatní stroje potřebné k odborné výuce. Objekt dílen má v budoucnosti sloužit k odbornému vzdělávání na nejvyšší technické úrovni.

Všechny práce spojené s realizací stavby se odehrávají v uzavřeném oploceném areálu a novostavba je navržena tak, že nemůže fungovat samostatně – jedná se o součást celého areálu. V době výstavby není přerušena výuka cca 80 žáků a odborných učitelů.  

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r o.


Vytvořila společnost logo