Knihovna Hrádek nad Nisou

Rok dokončení: 2019

Doba výstavby: 02/2018 – 02/2019

Lokalita: Hrádek nad Nisou

Stavbyvedoucí: Milan Jindra

Jedná se o novostavbu knihovny s účelem veřejného užívání. Stavba bude řešena jako bezbariérová, přímý vstup z dvorní části multifunkčního centra Trojzemí. Součástí stavby je komunikace, zpevněná plocha a  oplocení.  

Zastavěná plocha: 126,8m2

Užitná plocha: 259,6 m2

Objednatel: Město Hrádek nad Nisou

Projektant: Projektový atelier DAVID spol. s r. o.


Vytvořila společnost logo