Snížení energetické náročnosti objektu F TUL

Rok dokončení: 2015

Doba výstavby: 6 měsíců

Lokalita: Liberec, Harcov

Stavbyvedoucí: Ing. Martin Holemý

Předmětem plnění bylo dodatečné zateplení obvodového pláště objektu F studentských kolejí v Liberci - Harcově.

Rekonstrukce zahrnovala výměnu stávajících vnějších výplní (oken, dveří, výkladců) za nové; výměnu meziokenních izolačních vložek; zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s izolantem MW; rekonstrukci a zateplení střechy objektu v několika výškových úrovních; zámečnické konstrukce; úpravu technického zařízení budovy; navazující úpravy uvnitř objektu a související venkovní úpravy.


Vytvořila společnost logo