Ubytovna Kupa

Rok dokončení: 2016

Doba výstavby: 18 měsíců

Lokalita: Praha 4, Háje, Kupeckého 842/4 a 843/6

Stavbyvedoucí: Jiří Šnajdr

Předmětem plnění bylo dodatečné zateplení obvodového pláště dvou výškových objektů (BI a BII spojených krčkem) ubytovny Kupa v Praze 4. Práce zahrnovaly výměnu části stávajících vnějších výplní za nové; výměnu stávajícího lehkého obvodového pláště za nový; opravu části fasády a její zateplení kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s izolantem EPS/MW, včetně rekonstrukce hromosvodu; rekonstrukci a zateplení střech na části obou objektů; zámečnické a speciální konstrukce; venkovní úpravy včetně úprav parteru a úpravy uvnitř objektu.


Vytvořila společnost logo