Rok dokončení: 2022 | Doba výstavby: 11/2021 - 09/2022 | Lokalita: Liberec | Stavbyvedoucí: Martin Holemý a Lukáš Bělina

Rekonstrukce a dostavba budovy F2 TUL – 4. NP pro účely specializovaného pracoviště doktorského studijního programu Architektura a urbanismus, úpravy FUA v budově F2.

Projektant: AR TUL – UNION.ARCH spol. s.r.o.