• Zájmový segment trhu jsou stavby v objemu 5-100 mil. Kč.
  • Cílená četnost zakázek je 5-7 klientů ročně.
  • Plánované roční výkony společnosti se pohybují v objemu 150 – 200 mil. Kč.
  • Obrat společnosti v roce 2021 byl 212 mil. Kč.