Rok dokončení: 2019 | Doba výstavby: 02/2018 – 08/2019 | Lokalita: Hrádek nad Nisou | Stavbyvedoucí: Ing. Martin Holemý

Jedná se o novostavbu knihovny s účelem veřejného užívání. Stavba bude řešena jako bezbariérová, přímý vstup z dvorní části multifunkčního centra Trojzemí. Součástí stavby je komunikace, zpevněná plocha a  oplocení.

Zastavěná plocha: 126,8 m2
Užitná plocha: 259,6 m2
Objednatel: Město Hrádek nad Nisou
Projektant: Projektový atelier DAVID spol. s r. o.

« z 3 »