Rok dokončení: 2019 | Doba výstavby: 12 měsíců | Lokalita: Jablonec nad Nisou | Stavbyvedoucí: Luděk Smrž

Předmětem plnění jsou stavební úpravy nevyužívaného stávajícího rodinného domu správce v areálu MŠ Nová Pasířská 3825/10 v Jablonci nad Nisou s cílem rozšíření objektu a zabezpečení dalších náležitostí pro umístění 24 předškolních dětí do tohoto pavilonu. Pro zajištění bezbariérového přístupu z 1. nadzemního podlaží do 2. nadzemního podlaží je v rámci stavebních úprav navržena vestavba osobního výtahu určeného pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu.

Nedílnými součástmi této ucelené části stavby jsou: Spojovací krček, vodovodní přípojka, zpevněné plochy a terénní úpravy, venkovní osvětlení přístupového chodníčku a úprava plynového kiosku.

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou
Projektant: V&M spol. s r.o.

« z 2 »