Rok dokončení: 2019 | Doba výstavby: 24 měsíců | Lokalita: Praha, Písnice | Stavbyvedoucí: Pavel Hušek

Předmětem plnění je novostavba rodinných domů uspořádaných do skupin – trojdomů. Trojdomy zahrnují dva krajní a jeden středový RD, s garážemi v 1 NP; 3 NP podlaží je podkrovní. Domy jsou založeny plošně na železobetonové desce kombinované se základovými pasy, svislé konstrukce jsou zděné, stropy filigránové nebo železobetonové monolitické, schodiště železobetonové a ocelové. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou s dřevěným krovem a krytinou z betonových tašek BRAMAC – TEGALIT. Součástí stavby jsou i přípojky sítí a úpravy okolí domů.