Rok dokončení: 2016 | Doba výstavby: 9 měsíců | Lokalita: Liberec, Husova 357/10 | Stavbyvedoucí: Robin Souček

Rekonstrukce budovy záchranné služby Liberec

Předmětem plnění bylo provedení druhé etapy rekonstrukce stávajícího nevyužívaného objektu č. 954 v areáu liberecké nemocnice pro potřeby záchranné služby; úpravy nezahrnovaly 1. NP objektu, které bylo rekonstruováno již dříve během první etapy.

V rámci plnění druhé etapy byly provedeny následující práce. Sanace vlhkého suterénního zdiva se zateplením; výměna stávajících vnějších výplní (oken a dveří); oprava historizující fasády, včetně doplnění ozdobných prvků a finálního nátěru; sanace krovu se zateplením a s obkladem podkroví sádrokartonem; oprava/výměna nosných dřevěných konstrukcí stropů, jejichž napadení bylo zjištěno po odkrytí; oprava vnitřních povrchů stěn a stropů a kompletní výměna podlah; repase dřevěných interiérových konstrukcí a prvků (schodiště, obklady stěn); vybavení interiéru nábytkem (kuchyně, regály, plechové skříně); přípojka kanalizace a související venkovní úpravy.