Rok dokončení: 2023 | Doba výstavby: 11/2021 - 06/2023 | Lokalita: Liberec - Rochlice | Stavbyvedoucí: Jiří Husák

Výstavbou vznikne celkem 49 nových sociálních bytů. Celý objekt tvoří pouliční řadu podél ulice Na Žižkově v Liberci a bude realizován v rámci I. etapy dostupného městského bydlení, které má vzniknout na místě bývalého školního areálu v městské části Rochlice.
Tato etapa zahrnuje výstavbu obytného bloku se čtyřmi samostatnými vchody, celkem se v objektu nachází 4-5 podlaží s bytovými jednotkami.

Projektant: DigiTry Art Technologies s.r.o.